Про нейронки зображень

У мене з’явилася цікава іграшка, від якої неможливо відірватися. Це – генератори зображень зі штучним інтелектом, чи простіше кажучи – нейронки зображень. Очі розбігаються, так їх багато. І дуже мені цікаво, а що вийде з мого чергового запиту? Складу запит, по їхньому, штучно-інтелектному «Promt» і чекаю, що воно мені згенерує.

Іноді вдало, іноді не дуже. Особливо з людьми в нього ще погано виходить. То ногу, або руку зайву намалює, чи пальці на руці, то очі, або ніс та губи повикривлює чи поразмазує так, що дивитися смішно. Іноді люди теж добре виходять. А взагалі то краще природу, предмети або тварин малює. Хоча із цим бувають чудернацькі витвори.

З текстом теж проблеми виникають. По-перше, кирилицю не визнає взагалі, а латиницею частенько пише дурниці замість потрібних слів. Доводиться це «мальовництво» замазувати або видаляти руцями в улюбленому графічному редакторі і додавати потрібний текст або деталі. Хоча останнім часом з’являється все більше нейромереж, які можуть це зробити за людину. Але мені подобається самій. У будь-якому випадку виходить творча співпраця людини зі штучним інтелектом.Дуже залежить якість зображення від правильно складеного запиту. Треба щоб було детально, але лаконічно. Цей штучний інтелект, дуже полюбляє деталізовані запити, але без розсюсюкувань. Можна писати «Створи», але не обов’язково, і зовсім непотрібно писати «Будь ласка», бо він те «будь ласка» ігнорує. На всіх веб-сайтах є приклади запитів, можна подивитися. А деякі ШІ, той запит навіть виправляють на свій лад, показуючи, як треба було написати.

Орієнтовно треба писати, що ви хочете побачити і у якому стилі. Стиль може бути якогось художника, наприклад, «у стилі Тараса Шевченка». А якщо не згадувати ім’я митця, то бажано вказувати, який стиль ви обираєте, наприклад: живопис олією, акварель, кінематографічний, кіберпанк, стімпанк, комікс, аніме, фентезі, піксельне зображення, графіті, дизайн логотипу, манга, маркер, неон, поп-арт, ескіз, наклейка, вектор, тощо.

У деяких ШІ кількість стилів обмежена, вони пропонують на вибір зі своїх трьох-чотирьох-п’яти, що використовують при генерації, а у деяких тих стилів безліч, тільки обирай. Якщо не вказувати стиль, за замовчуванням повинно генеруватися реалістичне зображення, але іноді краще все ж таки це написати, якщо вам потрібне саме реалістичне фото, бо ШІ може нагенерувати будь що на свій розсуд.

Запити всім генераторам зображень з АІ, крім Bing Copilot Designer, потрібно робити англійською мовою. Bing Copilot Designer генерує за запитами будь-якою мовою зі ста їм запропонованих, у тому числі українською та російською. З’являються і інші генератори, з якими можна спілкуватися не тільки англійською, і з кожним днем їх стає все більше і більше.

Чим більше спілкуюся з уподобаними мною нейронками, тим більше розумію, що у кожній з них свій характер і свої примхи. Простий приклад: нейронка Lexica.art позіціонує себе у вигляді жінки – робота-андроїда, нейронка Bing Copilot Designer, або Bing Image Creator, вважає себе чоловіком, в головний та спинний мозок якого впаяні комп’ютерні схеми, а нейронка Ideogram.ai бачить себе з чисто технічного погляду: 1. електронним мозком, 2. голографічною сферою світла, всередині якої знаходиться її суть, 3. грибом у вигляді масивної нейронної мережі зі схем та проводів, 4. комп’ютерною платою, яка нагадує обличчя людини.

Це загальний погляд на нейронки зображень. Про деякі з них, скоріше за все, напишу окремо. Одне можу заявити сміливо, шо замість пошуку ілюстрацій для дописів тепер буду разом зі штучним інтелектом створювати свої власні, бо це захоплює, інтригує і дуже до вподоби.

© Лєка Веселка, квітень 2024

На русском языке:

О нейронках изображений

У меня появилась увлекательная игрушка, от которой невозможно оторваться. Это – генераторы изображений с искусственным интеллектом, или проще говоря – нейронки изображений. Глаза разбегаются, так их много. И очень мне интересно, а что выйдет из моего очередного запроса? Составлю запрос, по их, искусственно-интеллектному «Promt» и жду, что оно мне сгенерирует.

Иногда удачно, иногда не очень. Особенно с людьми у него ещё плохо выходит. То ногу, или руку лишнюю нарисует, или пальцы на руке, то глаза, нос, или губы искривит или размажет так, что смотреть смешно. Иногда люди тоже хорошо выходят. А вообще-то лучше природу, предметы или животных рисует. Хотя и с этим бывают причудливые творения.

С текстом тоже проблемы возникают. Во-первых, кириллицу не признает вообще, а на латинице частенько пишет глупости вместо нужных слов. Приходится эти «художества» замазывать или удалять ручками в любимом графическом редакторе и добавлять нужный текст или детали. Хотя в последнее время появляется всё больше нейросетей, которые могут это сделать за человека. Но мне нравится самой. В любом случае получается сотрудничество человека с искусственным интеллектом.

Очень зависит качество изображения от правильно составленного запроса. Надо, чтобы было подробно, но лаконично. Этот искусственный интеллект очень любит детализированные запросы, но без рассюсюваний. Можно писать «Создай», но не обязательно, и совсем не нужно писать «Пожалуйста», потому что он это «пожалуйста» игнорирует. На всех веб-сайтах есть примеры запросов, можно посмотреть. А некоторые ИИ ваш запрос даже исправляют на свой лад, показывая, как нужно было написать.

Ориентировочно нужно писать, что вы хотите увидеть и в каком стиле. Стиль может быть какого-нибудь художника, например, «в стиле Тараса Шевченко». А если не упоминать имя художника, то желательно указывать, какой стиль вы выбираете, например: реалистичное изображение, живопись маслом, акварель, кинематографическая, киберпанк, стимпанк, комикс, аниме, фэнтези, пиксельное изображение, граффити, дизайн логотипа, манга, маркер, неон, поп-арт, эскиз, наклейка, вектор и т.д.

У некоторых ИИ количество стилей ограничено, они предлагают на выбор из своих трёх-четырёх-пяти, которые используют при генерации, а у некоторых этих стилей множество, только выбирай. Если не указывать стиль, по умолчанию должно генерироваться реалистическое изображение, но иногда лучше всё же это написать, если вам нужно именно реалистичное фото, потому что ИИ может нагенерировать что угодно по своему усмотрению.

Такою себе уявляє Lexica.art

Запросы всем ИИ, кроме Bing Copilot Designer нужно делать на английском языке. Bing Copilot Designer генерирует по запросам на любом языке из ста им предложенных, в том числе на украинском и на русском. Появляются и другие генераторы, с которыми можно общаться не только по-английски, и с каждым днем их становится все больше и больше.

Чем больше общаюсь с понравившимися мне нейронками, тем больше понимаю, что у каждой из них свой характер и свои капризы. Простой пример: нейронка Lexica.art позиционирует себя в виде женщины – робота-андроида, нейронка Bing Copilot Designer, или Bing Image Creator, считает себя мужчиной, в головной и спинной мозг которого впаяны компьютерные схемы, а нейронка Ideogram.ai видит себя чисто технически: 1. электронным мозгом, 2. голографической сферой света, внутри которой находится её суть, 3. грибом в виде массивной нейронной сети из схем и проводов, 4. компьютерной платой, напоминающей лицо человека.

Это общий взгляд на нейронки изображений. О некоторых из них, скорее всего, напишу отдельно. Одно могу заявить смело, что вместо поиска иллюстраций для постов теперь буду вместе с искусственным интеллектом создавать свои собственные, потому что это увлекательно, интригующе и очень нравится.

© Лека Вэсэлка, апрель 2024

Похожие записи

Loading spinner
вверх

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *