Одна зі стадій трансформації

Перевод на русский после текста на украинском языке

Давно вже не секрет, що наша планета переходить до 4-го виміру, про що постійно свідчить підвищена геомагнітна активність, особливо останнім часом. Вже не просто магнітні бурі, а магнітні шторми екстремального рівня накривають планету. Ми, вірніше ті з нас, хто може перейти на інший рівень реальності, трансформуємося разом із Землею, і при цьому наші фізичні тіла піддаються посиленому перетворенню на енергетичному рівні.

Трансформація рідко проходить безболісно, але в будь-якій ситуації можна собі допомогти, якщо усвідомлено приймати зміни, що відбуваються з установкою: «ВСЕ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ, МЕНІ НА БЛАГО І НА КОРИСТЬ», при цьому враховуючи, що ви можете відчувати не тільки дискомфорт з боку свого самопочуття, а й відчувати себе психічно в якомусь вакуумі, маючи застій у справах й у реалізації ідей і планів, послабивши активність у соціальних мережах і обмеживши спілкування з іншими людьми.

І тут ВАЖЛИВО ЗНАТИ: якщо вам здається, що ви застрягли в якійсь точці, тупцюєте на одному місці, або бігаєте по колу, не лайте себе і не поспішайте покинути цю точку, це місце, це коло. Чому? Тому що САМЕ В ЦІЙ ТОЧЦІ, В ЦЬОМУ МІСЦІ, НА ЦЬОМУ КОЛІ ЙДЕ ПОТРІБНЕ ФОРМУВАННЯ – ЗАВЕРШЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ лялечки в метелика в коконі, або, інше порівняння, ембріона в черепашеня в яйці.

Ви чудово знаєте, що буде, якщо яйце само трісне, а не коли сформується черепашеня, або пташеня і розіб’є шкаралупу, а також що трапиться з метеликом, якщо завчасно пошкодити кокон, в якому він з лялечки перетворюється на метелика.

Також і з багатьма з нас нині, тобто стан вакууму пов’язаний саме з тим, що ви знаходитесь у коконі або в яйці в той час, коли змінюється ваша енергетична структура. Це одна з необхідних стадій трансформації. Коли настане потрібний час, ви випорхнете або вилупитеся.

Обирайте будь-який образ-порівняння – черепашеня (пташеня) або метелика та працюйте з ним, як із кодом виходу.

© Лєка Веселка, квітень 2024

Одна из стадий трансформации

Давно уже не секрет, что наша планета переходит в 4-е измерение, о чём постоянно свидетельствует повышенная геомагнитная активность, особенно в последнее время. Уже не просто магнитные бури, а магнитные штормы экстремального уровня накрывают планету. Мы, вернее те из нас, кто в состоянии перейти на другой уровень реальности, трансформируемся вместе с Землёй, и при этом наши физические тела подвергаются усиленному преобразованию на энергетическом уровне.

Трансформация редко проходит безболезненно, но в любой ситуации можно себе помочь, если осознанно принимать происходящие изменения с установкой: «ВСЁ, ЧТО ПРОИСХОДИТ, МНЕ ВО БЛАГО И НА ПОЛЬЗУ», при этом учитывая, что вы можете испытывать не только дискомфорт со стороны своего самочувствия, но и ощущать себя психически в некоем вакууме, имея застой в делах и в реализации идей и планов, ослабив активность в социальных сетях и ограничив общение с другими людьми.

И тут ВАЖНО ЗНАТЬ: если вам кажется, что вы застряли в какой-точке, топчетесь на одном месте, или бегаете по кругу, не ругайте себя и не торопитесь покинуть эту точку, это место, этот круг. Почему? Потому что ИМЕННО В ЭТОЙ ТОЧКЕ, В ЭТОМ МЕСТЕ, НА ЭТОМ КРУГЕ идёт НЕОБХОДИМОЕ ФОРМИРОВАНИЕ – ЗАВЕРШЕНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ куколки в бабочку в коконе, или, другое сравнение, эмбриона в черепашонка в яйце.

Вы прекрасно знаете, что будет, если яйцо само треснет, а не когда сформируется черепашонок, или птенчик и разобьёт скорлупу, а также что случится с бабочкой, если раньше времени повредить кокон, в котором она из куколки превращается в бабочку.

Также и со многими из нас сейчас, т.е. состояние вакуума связано именно с тем, что вы находитесь в коконе или в яйце в то время, когда изменяется ваша энергетическая структура. Это одна из необходимых стадий трансформации. Когда наступит нужное время, вы выпорхнете или вылупитесь.

Выбирайте любой образ-сравнение – черепашонка (птенца) или бабочку и работайте с ним, как с кодом выхода.

© Лека Вэсэлка, апрель 2024

Похожие записи

Loading spinner
вверх

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *