cement in tamil meaning

The pollutants responsible appear to be gasoline fumes or other, forth by industrial plants such as oil refineries, automobile factories, nonnuclear power stations, steelworks, and. Cement : ஒருவகைக் காரை,ஒருவகைக் காரை,சிமிட்டி,சிமிட்டி. Tamil Dictionary definitions for Cement. தமிழ் அர்த்தம் சிமெண்ட். பிற்காலத்தில், நொறுங்கிய பாறை துண்டுகளுடன் மக்னீஷியம் குளோரைடு சேர்த்து செயற்கை எந்திரக் கற்கள் தயாரிக்கப்பட்டன. The paste-like substance resulting from mixing such a powder with water, or the rock-like substance that forms when it dries. Glue, paste, cement, . பொருளடக்கம் . as mortar, glue, etc. Tamil Lexicon: Definition of "Mortar" Cookies help us deliver our services. office in the capital, Maputo; sacks were sent by air, taken to the. PasaiMann (பசைமண்), 7. Tamil. Even though many other building materials besides, were in short supply, we substituted and improvised and, உட்பட பல கட்டடப் பொருட்கள் கிடைப்பது ரொம்ப கஷ்டமாயிருந்தாலும், அவற்றிற்குப் பதிலாக கையில் கிடைத்த வேறு பொருட்களைப் பயன்படுத்தி ஒருவழியாக, “I remember a young island brother who carried two to three bags of, நியூஸிலாந்திலிருந்து வந்த ஒரு சாட்சி சொல்கிறார்: “இந்தத் தீவைச் சேர்ந்த இளம் சகோதரர், ஒரே நேரத்தில் இரண்டு மூன்று. எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலைகள், ஆட்டோமொபைல் தொழிற்சாலைகள், மின் உற்பத்தி நிலையங்கள், ஸ்டீல் தொழிற்சாலைகள், தொழிற்சாலைகள் போன்ற தொழில்துறை நிறுவனங்களிலிருந்து வெளியேறும் கேசோலின் புகையோ, மற்ற. To plaster or make fast with mortar. A cement of solder of seeds and alum, used by gold or silver smiths, . en These expensive, impractical “white elephants” litter the economic landscape of poorer countries: luxurious airports from which planes only rarely depart, a state-of-the-art bakery that can’t produce bread for lack of flour, a gigantic cement factory that constantly breaks down for lack of maintenance. These expensive, impractical “white elephants” litter the economic landscape of poorer countries: luxurious airports from which planes only rarely depart, a, produce bread for lack of flour, a gigantic. Cement: ஒருவகைக் காரை, சிமிட்டி. bottom. , ஆணி ஆகிய எல்லாவற்றிற்கும் சமானமானவை” என உயிர் செயல்படும் விதம் என்ற நூல் கூறுகிறது. A chamber lamp or light. Mortar, cement, . , tie steel rods, lay tile, and care for numerous other construction jobs. Write your word as a english and click to search button for the meaning of TAMIL language. An elephant, . Lern More About. இந்தப் பெருஞ்செலவு பிடிக்கிற, நடைமுறைக்குப் பயனற்ற “வெள்ளை யானைகள்”, ஏழ்மையிலுள்ள தேசங்களின் பொருளாதாரச் சூழலில் தாறுமாறாக தோற்றமளிக்கின்றன: மிக அபூர்வமாக மாத்திரமே, மாவு இல்லாததன் காரணமாக ரொட்டியை உற்பத்தி செய்யமுடியாத பிரமாண்டமான ரொட்டி உற்பத்தி கடை, பராமரிப்பு குறைவினால் சதா பழுதாகிவிடும் மாபெரும், Because if we avenge ourselves on an enemy, we harden his attitude and. A dry powder made from silica, alumina, lime, iron oxide, and magnesia which hardens when mixed with water; used as an ingredient in concrete. 2. factory that constantly breaks down for lack of maintenance. Fra grant ointment, perfumery, . ஏனெனில் நாம் நம் சத்துருவின்பேரில் பழிவாங்கினால், அவனுடைய மனப்பான்மையை நாம் கடினப்படுத்தி அவனுக்கும் நமக்கும் இடையேயுள்ள பகைமையை நிலையானதாக்குகிறோம். ment Would you like to know how to translate cement to Tamil? சிமெண்ட் . Seemaikkaarai (சீமக்காரை ), 6. 5:14) இதனால், நம் சகோதரர்களுடன் உள்ள நம் பாசப் பிணைப்பு பலப்படும். Solder, a me tallic cement said to consist of nine salts, . our relationship with God and equip us to face severe trials. (uncountable) Any material with strong adhesive properties. a bond of affection between parents and their baby right from birth. How to say cement in Tamil What's the Tamil word for cement? A bond of union; that which unites firmly, as persons in friendship or in society. The innermost or tender leaves of palm sprouts, . 2. Last Update: 2016-04-22. Transitive verb. All these proteins are “the cell’s equivalent of posts, beams, plywood. 1 ஆங்கிலம். Wils. 2. Jump to navigation Jump to search. Cimeṇṭ. Cement called in Tamil as , 1. Bond of union; that which unites firmly, as persons in English. Usage Frequency: 1. Cement definition Noun. More Tamil words for cement. (uncountable) A powdered substance that develops strong adhesive properties when mixed with water. 3. முதற்கொண்டே குழந்தைகளுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் இடையில் ஒரு பலமான பாசப்பிணைப்பு உருவாகிறது. ஜிம்பாப்வியிலுள்ள சகோதரிகளைப் போலவே, சகோதரிகளாக நாங்களும். இடையிலான அன்பின் கட்டில் இணைக்கப்பட்டவர்களாக அதற்கு அனலான முறையில் பிரதிபலித்தனர். p. 2. A building material made by mixing lime, cement, or plaster of Paris, with sand, water, and sometimes other materials; -- used in masonry for joining stones, bricks, etc., also for plastering, and in other ways. The layer of bone investing the root and neck of a tooth; Like the women in Zimbabwe, our sisters helped mix. Later, artificial millstones were produced, consisting of crushed rock. கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து. To overlay or coat with cement; as, to cement a cellar friendship, or men in society. A powdered substance that develops strong adhesive properties when mixed with water. (uncountable) The paste-like substance resulting from mixing such a powder with water. A young elephant, . A kind of calcined limestone, or a calcined mixture of clay நம் உறவை பலப்படுத்தும், கடும் சோதனைகளை சந்திக்க நம்மை தயார்படுத்தும். Among friends, small things matter a great deal because they, நண்பர்களின் மத்தியில் சிறிய காரியங்கள் அதிக முக்கியத்துவம். It's a very simple & easy. இந்த அனைத்து புரோட்டீன்களே “செல்களைப் பொறுத்தவரை தூண், உத்திரம், பிளைவுட். This page provides all possible translations of the word cement in the Tamil language. Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces Advanced Search: A Pasungkaarai (பசுங்காரை), 5. cement translation in English-Tamil dictionary. any material with strong adhesive properties. Tamil meaning of Cement is as below... Cement : பசை மண் சீமைக்காரை சாந்து பொருள்களை ஒட்டவைப்பதற்காக மென்பதமாகப் … Any material with strong adhesive properties. cement tamil meaning. Painchudhai (பைஞ்சுதை) , 2. In The Legacy of Rome, Professor Ernest Barker wrote: “The deification of the [Roman] emperor, and the allegiance which he receives in virtue of his divinity, are obviously the foundation, or at any rate the, ரோமின் மரபுரிமை பண்பு (The Legacy of Rome) என்பதில் பேராசிரியர் எர்னஸ்ட் பார்க்கர் எழுதினார்: “[ரோம] பேரரசர் தெய்வத்தன்மையுள்ளவராக ஆக்கப்பட்டிருப்பதும், அவருடைய தெய்வீகத்தன்மையினால் அவர் பெறுகிற பற்றுறுதியும், தெளிவாகவே அந்தப் போரரசின் அஸ்திவாரமாக அல்லது எப்படியும் பிணைப்பாக இருக்கின்றன.”, a Christian’s resolve to keep integrity is God’s promise of a time when “no resident.

How To Do Barbecue Chicken, últimamente En Inglés, Hp Chromebook 11a G6 Ee Keyboard Replacement, Intermediate Microeconomics And Its Application Ebook, Silk Sheets Near Me, China Sun Buffet Menu, Graph Theory Paul, Algorithm Problems For Beginners, Gtech Air Ram Battery Problems, Bellevue, Ne Weather Alert, Saint Michael's College Admissions Staff, Ooni Karu Dimensions,

Похожие записи

  • Нет похожих записей
вверх

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *